English | 中文版  
Search:
Network in China
Network in World
Back home
mavin.sales@hotmail.com
mavin.sale@hotmail.com
mavin.sell@hotmail.com
carl.mavin  
mavin.sale
adaliu2009
robant.yen
Network in ChinaHome > Distributor Network > Network in China

Fujian, Zhejiang,  Shanghai, Jiangsu, Guangdong, Jiangxi , Hunan, Beijing all our domestic market .


Address : 3fl Heng Sheng Building Yue Hua E. rd. Hu-Li Xiamen , China P.C. : 361006
Tel : +86-592-5629881 Fax : +86-592-5629883 E-Mail: mavin@mavin.cn